Buurtwerk

Stichting StreeNATHA heeft als algemeen nut beogende instelling het doel om financieel te steunen.

De StreeNATHA Stichting is in 1994 opgericht in Voorschoten en heeft de doelstelling om particulieren in fysieke en geestelijke nood financieel te ondersteunen.
Ook goede doelen en charitatieve instellingen kunnen rekenen op de steun van StreeNATHA.

Klik voor het openen van het beleidsplan van Stichting StreeNATHA -
https://bit.ly/BeleidsplanSTREENATHA

Klik voor de financiële ontwikkeling: http://bit.ly/StreeNATHA

Over ons

Stichting StreeNATHA heeft als algemeen nut beogende instelling het doel om financieel te steunen.

Facebook

Nieuws

39 weken geleden door

StreeNATHA Stichting (KvK 41 16 93 47) RSIN 80 37 97 801
Beleidsplan

Onze MISSIE:

StreeNATHA stichting beoogt financiële ondersteuning te bieden aan individuen dan wel instellingen.

Daarbij wordt vooral gedacht aan de invulling van beperkte behoeften op kleine schaal, zoals ouders van kinderen die de voetbalclub, de schoolreis of het schoolgeld niet meer kunnen betalen. Eén en ander tegen de achtergrond van een langzaam maar zeker terugtredende overheid.

Klik hier voor het volledige beleidsplan:
StreeNATHA Stichting (KvK 41 16 93 47) RSIN 80 37 97 801Beleidsplan
      

39 weken geleden door

Klik hier voor de ontwikkeling van de financiële cijfers van Stichting StreeNATHA.
Klik hier voor de ontwikkeling van de financiële cijfers van Stichtin
      

486 weken geleden door

De StreeNATHA Stichting is een charitatieve instelling: een organisatie die zich inzet op filantropisch vlak door particulieren en organisaties financieel te ondersteunen in een breed scala aan maatschappelijke vlakken:

- onderzoek en behandeling van ziekten
- opvang en zorg voor daklozen en financieel minderbedeelden
- medische hulp, huisvesting en voedselvoorziening bij rampen
- het steunen van culturele instellingen
- het steunen van weeskinderen en oorlogskinderen
De StreeNATHA Stichting is een charitatieve instelling: een organisati
      

486 weken geleden door

De StreeNATHA Stichting is opgericht om goede doelen, mensen met beperkte financiële middelen, slachtoffers van rampen en vluchtelingen, waar ook ter wereld, financieel te ondersteunen.
De StreeNATHA Stichting is opgericht om goede doelen, mensen met beper
      

© 2024